Evanjelium čatára Matúša I.-II.

Ladislav Ťažký: Evanjelium čatára Matúša I.-II.

Evanjelium čatára Matúša I.-II.

Dvojzväzkové dielo je pokračovaním románu Amenmária, s ktorým je spojené prostredníctvom niekoľkých postáv. Novotou je, že pôvodný opis vojnových udalostí sa mení na ich hodnotenie. Hlavný hrdina – Matúš Zraz sa snaží pochopiť a vstrebať vojnové udalosti natoľko, aby sa mohol dostať za ne. Dielo je preto naplnené početnými komentármi k dejom. Zámerom románu je nielen vysloviť svedectvo o vojne, ako o skutočne prežitom, ale najmä ju vykresliť ako obrovskú skúšku morálky jednotlivca a celých kolektívov. Celý román je doslova nabitý veľmi silnými a sugestívnymi obrazmi s vyhraneným filozofickým podtextom, ktoré nikoho nenechajú na pochybnostiach, že autorovi ide o náročné umelecké stvárnenie spoločensky veľmi závažnej problematiky moderných slovenských dejín; problematiky, ktorej sa zasvätene venuje už dlhé roky a ktoré nesporne obohacuje obsahové dimenzie našej literatúry. Dielo disponuje umeleckou jemnosťou i epickou kvalitou, je mohutnou mozaikou vojny, poučnou nielen pre tých, ktorí ju pocítili na vlastnej koži, ale aj pre čitateľov mladšej generácie, ktorí o vojnových hrôzach vedia iba z učebníc, či rozprávania starých rodičov.

Vydal: Slovenský spisovateľ 1979

3,00 €
Kód tovaru: 16267

Popis: 
Tvrdá väzba, Počet strán 444+498
Dátum zaradenia: 
04.12.2014
Dostupné k odberu: 
Ihneď

Stav knihy: 
veľmi dobrý stav s obálkou

Ďalšie knihy z tejto kategórie